تحلیل آزمون آزمایشی کنکور

تحلیل آزمون آزمایشی کنکور انسانی

شما با شرکت در یک آزمون آزمایشی هم روند مطالعاتی بهتر و منسجم تری پیدا خواهید کرد، هم با سایر رقبای خود از سراسر کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهید گرفت. مطمئن باشید شرکت در آزمون آزمایشی دست آوردهای بسیار خوبی برای شما در ادامه مسیر مطالعاتی‌تان به همراه خواهد داشت.

برای اینکه آزمون استاندارد را شناخت،لازم است یک معیار قرار داد.و آن معیار هم تنها و تنها یک چیز است:کنکور سراسری رسمی.
یعنی اگر می خواهیم آزمون آزمایشی استاندارد را بشناسیم آن را با کنکور سراسری مقایسه کنیم؛از دو جنبه:
سوالات
شرایط

یعنی سوالات آزمون آزمایشی هرچقدر جدی تر و نزدیکتر به سوالات کنکور سراسری باشد،سطح کیفی بهتری دارد و بالعکس.سوال جدی نه به معنای سوال سخت و دشوار است،بلکه سوال همرنگ و بوی کنکور،طراحی حرفه ای و اصولی که بتواند جنبه ای از مطلب بودجه بندی آزمون را نشان دهد.
از آنجا که کنکور سراسری شامل سوالات از سه درجه آسان،متوسط و سخت است.بنابراین در یک آزمون آزمایشی هم باید این سه درجه سوال وجود داشته باشد.به طور کلی بیشترین درجه سوالات کنکور سراسری از نوع متوسط است و جز در مواردی استثناء،در هر درس کمتر از ۳۰%سوالات سخت،حدود ۳۰%سوالات آسان و بیشتر از ۳۰%هم متوسط هستند.
این یعنی داوطلبی که در درجه اول سوال کنکور را بشناسد و کنکوری خوانده باشد،به شرط اینکه مدیریت جلسه آزمون داشته باشد،می تواند بهترین نتیجه را برای خود رقم بزند.

در واقع موفقیت در آزمون آزمایشی شامل سه بخش است:قبل از آزمون. حین آزمون.بعد از آزمون.
در حالیکه کنکور سراسری بخش پایانی را ندارد اما می توانم بگویم تنها تفاوت این دو نوع آزمون نیست بلکه مهمترین تفاوت آنهاست.برای همین است که میگویم:

تحلیل آزمون از خود آزمون مهم تر است.

شرکت در آزمون های آزمایشی به تنهایی نمیتونه باعث پیشرفت شما بشه. اینکه شما جمعه ها صبح از خواب ناز بیدار یشی و بری محل حوزه آزمون و 4ساعت تست بزنی به تنهایی هیچ فایده ای نداره. باید حتما بعد آزمون و آمدن کارنامه ، تحلیل صورت بگیره. این تحلیل ابتدا توسط مشاورت انجام میشه و بعد مشاور به تو میگه که ادامه تحلیل آزمون را چگونه خودت انجام بدی تا ضعف ها را متوجه شی.

پس براساس آزمون ازمایشی که دانش آموز عزیز شرکت میکند. مشاور شما در انسانی گروپ عصر روز آزمون پس از آمدن کارنامه آزمون ، آزمون شما را تحلیل کرده و نقاط ضعف و قوت را به شما گوشرد خواهد کرد .

مشاور شما دلسوزانه در تمامی مراحل تا کنکور کنار شماست…

مشاوره و تماس رایگان