تغییرات کنکور از سال 1402 شروع می شود

 

تحولات اساسی در کنکور از سال 1402 شروع می شود .

خب ، اول از همه نگران نباشید و استرس نگیرید .تغییرات برای همه داوطلبان است …

 

کنکوریا 1402 توجه کنید :

دروس عمومی در کنکور حذف خواهند شد و به سوابق تحصیلی منتقل می شود(یعنی در معدل سال دوازدهم لحاظ می شود)

پس یعنی باید دروس عمومی را بخوانیم برای امتحانات مدرسه و تاثیر معدل در کنکور …

تکلیف دروس عمومی : دروس زبان و دینی را برای امتحانات مدرسه میخوانیم و برایش کتاب تست نیاز نیست…

اما دو درس ادبیات و عربی به دلیل وجود عربی تخصصی و ادبیات تخصصی در کنکور پس این دو درس را  برای کنکور نیاز داریم

پس این دو درس را هم تشریحی میخوانیم و هم تستی …

پس تکلیف دروس عمومی مشخص شد دیگر بهش فکر نکنید و سوال نپرسید … (مگر سازمان سنجش اطلاعیه جدید بدهد)

 

اما دروس تخصصی:

آزمون اختصاصی  شامل دروس اختصاصی است _ زیرگروه ها ازبین میرود _ آزمون تخصصی حداقل دوبار خواهد بود (جزییات اعلام میشود) و تاثیر قطعی سال دوازدهم 40درصدخواهد بود .

پس دروس تخصصی را هم تشریحی میخوانیم هم تستی …

دوستان پشت کنکوری تنها کتابی که تغییر کرده و باید تهیه کنید فقط اقتصاد است…

اگر توضیحات و اخبار جدید اعلام شود حتما بهتون میگیم…

ترمیم معدل:

برای پشت کنکوریا بدون سابقه تحصیلی امکان پذیر است.ترمیم معدل باتوجه به تاثیر معدل در کنکور برای همه امکان پذیر است.