مقالات آموزشی

چگونه در ماه های پایانی کنکور بهترین نتیجه را بگیریم؟

چگونه در ماه های پایانی کنکور بهترین نتیجه را بگیریم؟

چگونه در ماه های پایانی کنکور بهترین نتیجه را بگیریم؟   سلام داوطلب کنکور 1400- دانشجوی آینده چندتا راه کار …

تغییرات کتاب های کنکور ۱۴۰۰ نسبت به کنکور 99رشته انسانی

تغییرات کتاب های کنکور ۱۴۰۰ نسبت به کنکور 99رشته انسانی   داستان هرساله تغییر کتاب های نظام جدید، و تغییرات …

آزمون آزمایشی کدوم موسسه شرکت کنم؟ |معرفی ویژگی های آزمون های آزمایشی
چگونه تعداد پاسخ غلط را در آزمون کم کنیم؟

چگونه تعداد پاسخ غلط را در آزمون کم کنیم؟

چگونه تعداد پاسخ غلط را در آزمون کم کنیم؟ اغلب دانش آموزان در آزمون های آزمایشی نتیجه ی دلخواه خود …