نتایج عالی قبولی های کنکور 1400

مجموعه انسانی گروپ

دانش پژوهان گرامی و ارجمند یا بهتره بگوییم دانشجویان عزیز امروز;

قبولی شما در کنکور خبری مسرت بخش است که این موفقیت را

به شما و خانواده محترمتان و مشاورتان تبریک عرض میکنیم.

امیدوارم در تمامی دوران تحصیل دانشگاهی شاهد موفقیت های روزافزون شما دانشجویان گرامی باشیم.

 

 

میدانم که این کاروان پیروزی و شادمانی ادامه دارد و

میدانم خیلی ها از همین حالا عزمشان را جزم کرده اند که

سال دیگر در این کاروان پیروزی شادمانی کنند.

موفق و پیروز باشید