من دانش آموز دبیرستان نمونه دولتی انسانی، دانش آموخته دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دغدغه دانش آموزان عزیز در رشته انسانی را در تمامی سالهای تحصیلم همراه داشتم.دغدغه کمبود مشاوره تخصصی رشته انسانی باعث شد به فکر راه اندازی یک مشاوره و برنامه ریزی اصولی و تخصصی برای شما دانش پژوهان عزیز رشته انسانی بیفتم و با کمک تیم قوی متشکل از برترین های گروه انسانی کشور تصمیم به ایجاد تحولی در این رشته گرفته ایم.