چگونه در ماه های پایانی کنکور بهترین نتیجه را بگیریم؟

چگونه در ماه های پایانی کنکور بهترین نتیجه را بگیریم؟

چگونه در ماه های پایانی کنکور بهترین نتیجه را بگیریم؟   سلام داوطلب کنکور 1400- دانشجوی آینده چندتا راه کار …

تغییرات کتاب های کنکور ۱۴۰۰ نسبت به کنکور 99رشته انسانی

تغییرات کتاب های کنکور ۱۴۰۰ نسبت به کنکور 99رشته انسانی   داستان هرساله تغییر کتاب های نظام جدید، و تغییرات …

چگونه تعداد پاسخ غلط را در آزمون کم کنیم؟

چگونه تعداد پاسخ غلط را در آزمون کم کنیم؟

چگونه تعداد پاسخ غلط را در آزمون کم کنیم؟ اغلب دانش آموزان در آزمون های آزمایشی نتیجه ی دلخواه خود …

انواع هدف گذاری برای موفقیت در کنکور

انواع هدف گذاری برای موفقیت در کنکور

انواع هدف گذاری برای موفقیت در کنکور:   مهم ترین عامل برای کسب موفقیت و دست یابی به آرزوها، نوشتن …