5 گام رسیدن به اهداف در قبولی کنکور

 

همانطور که در مقاله قبل اشاره شد، مهم ترین عامل برای کسب موفقیت و دست یابی به آرزوها، نوشتن اهداف مؤثری است که برای خود درنظر گرفته اید.هدف مسیر آینده ی فرد را مشخص می کند. تعیین و تعریف هدف در تمامی امور زندگی، در حقیقت ترسیم جاده برای آینده ی زندگی است.

در واقع، کسب موفقیت و پیروزی مشروط به هدف داشتن است.

گام های رسیدن به اهداف:

—گام 1) هدفتان را یادداشت کنید. مواردی را که فکر می‌کنید می‌خواهید به آن‌ها دست پیدا کنید در یک دفتر بنویسید. مثلاً: ‌می‌خواهم یک حقوقدان شوم.

—گام 2) هدف را جزئی‌تر کنید. مثلاً: هر روز می‌خواهم بین 100 تا 150 تست کار کنم.

—گام 3) جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید. مثلاً اگر تست بیش‌تری کار کنید می‌توانید نتایج بهتری در آزمون‌ها کسب کنید ولی این‌ کار انرژی و زمان بیش‌تری از شما می‌گیرد. باید هر دو جنبه را با هم مقایسه کنید و جنبه‌ای که برای‌تان ارزشمندتر است در نظر بگیرید.

—گام 4) سه سؤال اساسی از خودتان بپرسید و سپس مراحل زیر را برای رسیدن به هدفتان تعریف کنید:

الف) چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟ دبیر، اولیا، دوستان و…

ب) چه کارهایی لازم است انجام دهم؟ تمرینِ بیش‌تر، نام‌نویسی در کلاس، شرکت در آزمون و…

ج) چه‌قدر باید زمان صرف کنم؟ پنج ساعت در روز، دو بار در هفته و…

—گام 5) مراحل پیشرفت را ارزیابی کنید. نتایج آزمون‌ها، امتحانات و نظر دبیر یا مشاور خود را در مورد روند پیشرفت خود بپرسید و در صورت لزوم گام‌ها را اصلاح کنید.

پنج گام بالا را آن‌ قدر تکرار کنید تا درنهایت به هدفی که دارید، دست پیدا کنید.

 

—